Τα πιο ενημερωτικά γραφικά στοιχεία καιρού - δωρεάν - στον δικό σας ιστότοπο.

Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα widgets καιρού για επιχειρήσεις και ιδιώτες προκειμένου να τοποθετήσουν πληροφορίες καιρού στις δικές τους ιστοσελίδες. Προσθέτουμε τακτικά νέες δυνατότητες, αλλά αν έχετε έναν ενδιαφέροντα ιδέα, στείλτε μας email!

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα
Για να εμφανίσετε τις επιλογές και να δημιουργήσετε τον κώδικα που πρέπει να περιλάβετε στην ιστοσελίδα σας, αρχικά ψάξτε για μια τοποθεσία, μια περιοχή ή έναν χώρο στο παραπάνω πλαίσιο αναζήτησης. Κατά την αναζήτηση, θα εμφανιστεί μια λίστα προτάσεων με διαθέσιμες τοποθεσίες, περιοχές και/ή χώρες. Στη συνέχεια, θα δείτε μια επισκόπηση όλων των διαθέσιμων widgets για την επιλεγμένη τοποθεσία, περιοχή ή τη σχετική χώρα.

Στη συνέχεια, καθορίστε πόσο μεγάλο θέλετε να είναι το widget και ορίστε το ύψος και το πλάτος. Επίσης, αποφασίστε το επιθυμητό επίπεδο ζουμ. Αν οι ρυθμίσεις είναι σωστές, κάντε κλικ στο "εφαρμόστε και λάβετε τον κώδικα". Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με τον κώδικα που μπορείτε να τοποθετήσετε στη δική σας ιστοσελίδα και εφαρμογή.

Προσφέρουμε τα widgets καιρού δωρεάν, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να τα προσαρμόζουμε. Σας ζητάμε επίσης να εμφανίζετε το λογότυπο του I'm Weather μαζί με τον σύνδεσμο στο widget.

Continents Widgets

Επεξήγηση κειμένου widget με μέγιστο και ελάχιστο μεγέθη

πλάτος

X

ύψος

ανίπταμαι διαγωνίως

Ισχύουν

Κάντε αίτηση και λάβετε κωδικό

Επεξήγηση κειμένου widget με μέγιστο και ελάχιστο μεγέθη

πλάτος

X

ύψος

ανίπταμαι διαγωνίως

Ισχύουν

Κάντε αίτηση και λάβετε κωδικό

Επεξήγηση κειμένου widget με μέγιστο και ελάχιστο μεγέθη

πλάτος

X

ύψος

ανίπταμαι διαγωνίως

Ισχύουν

Κάντε αίτηση και λάβετε κωδικό

Επεξήγηση κειμένου widget με μέγιστο και ελάχιστο μεγέθη

πλάτος

X

ύψος

ανίπταμαι διαγωνίως

Ισχύουν

Κάντε αίτηση και λάβετε κωδικό

Επεξήγηση κειμένου widget με μέγιστο και ελάχιστο μεγέθη

πλάτος

X

ύψος

ανίπταμαι διαγωνίως

Ισχύουν

Κάντε αίτηση και λάβετε κωδικό

Επεξήγηση κειμένου widget με μέγιστο και ελάχιστο μεγέθη

πλάτος

X

ύψος

ανίπταμαι διαγωνίως

Ισχύουν

Κάντε αίτηση και λάβετε κωδικό